Secondary Nav

Menu

Berita Kampus

Memang cat untuk lapangan basket ini sudah suram dan mulai kurang sedap dipandang mata, tawaran CSR  untuk membantu mengecat langsung diterima. Kina lapangan itu nampak bersih dana memungkinkan untuk digunakan. Tidak sampai satu minggu pengecatan selesai, kini lapangan sudah dapat dipergunakan 

 


  • Akademik
  • Humas